منزل مسکونی خیابان مطهری

پارک علم و فناوری یزد
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
نمایشگاه یزد
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

منزل مسکونی خیابان مطهری

دستگاه آبیاری هشمند مدل C800
روش اجرا : بارانی، دریپر، رایزر
نوع پوشش: چمن، درخت