منزل مسکونی بلوار جمهوری

نمایشگاه یزد
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
باغ ویلا طزرجان
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

منزل مسکونی بلوار جمهوری

دستگاه آبیاری هوشمند مدل C800
روش اجرا : بارانی، دریپر، رایزر
نوع پوشش: چمن، درخت تزیینی، شمشاد، کاج مطبق

سایر عکس های مرتبط با منزل مسکونی بلوار جمهوری

7
6
5
4
2
3
1