منزل مسکونی بلوار جمهوری

منزل مسکونی خیابان چمران
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
منطقه ویژه اقتصادی
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

منزل مسکونی بلوار جمهوری

دستگاه آبیاری هشمند مدل C800
روش اجرا : بارانی، دریپر، رایزر
نوع پوشش: چمن، درخت تزیینی، شمشاد، کاج مطبق
1
20170424_103506
20170424_103703
20170424_103540
20170914_082735