مدل P80

مدل C500
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
مدل A33
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

مدل P80

سیستم آبیاری هوشمند


مدل P80
• مجهز به باطری داخلی
• گزارش دما و رطوبت هوا
• مجهز به یک خروجی قابل کنترل
• مجهز به نرم افزار تلفن همراه
• توانایی ارتباط با سه کاربر
• قابلیت اتصال سنسور رطوبت خاک
• دوام شارژ
موارد استفاده در : گلخانه ها، مرغداری ها، پرورش ماهی، اماکن حفاظتی، سردخانه ها