مدل C500

s7
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
مدل P80
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

مدل C500

سیستم آبیاری هوشمند


مدل P80
• دارای کنترل نور
• گزارش دما و رطوبت هوا
• مجهز به شیر برقی
• مجهز به نرم افزار تلفن همراه
• مجهز به پمپ آب
• قابلیت اتصال سنسور رطوبت خاک
• مجهز به پمپ ود

موارد استفاده در : گلخانه ها، مرغداری ها، پرورش ماهی، اماکن حفاظتی، سردخانه ها