فضای سبز اداری

منزل مسکونی بلوار جوان
بهمن ۸, ۱۳۹۶
افتتاح نخستین نمایشگاه دستاوردهای موسسات پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب
دی ۷, ۱۳۹۶

فضای سبز اداری

دستگاه آبیاری هوشمند مدل C800
روش اجرا : مخفی شونده، بارانی،لوله های دریپردار
نوع پوشش: چمن، درخت ، گل فصلی

سایر عکس های مرتبط با فضای سبزاداری

1
2
3
5
4