فضای اداری شرکت نساجی

شرکت شهرک های صنعتی
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
نمایشگاه پارک علم و فناوری یزد
آبان ۹, ۱۳۹۶

فضای اداری شرکت نساجی

دستگاه آبیاری هوشمند مدل C800
روش اجرا:بارانی،پاششی-رایزربابلو،زیر سطحی-دریپر
تعداد ایستگاه:4 عدد
نوع پوشش:درختچه نخل-شمشاد-چمن،کاج مطبق

سایر عکس های مرتبط بافضای اداری شرکت نساجی

2
3
1
4
6
7
5