شرکت شهرک های صنعتی

گواهی حسن انجام کار شرکت شهرک های صنعتی
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
فضای اداری شرکت نساجی
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

شرکت شهرک های صنعتی

دستگاه آبیاری هوشمند مدل C800
روش اجرا:قطره ای،دریپر
تعداد ایستگاه:5 عدد
نوع پوشش:درخت کاج-درخت سرو-درخت نارنج-شمشاد-گل فصلی

سایر عکس های مرتبط با شرکت شهرک های صنعتی

1