اجرا در فولاد آلیاژی ایران

ویدیو تست ۱
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
پارک علم و فناوری یزد
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

اجرا در فولاد آلیاژی ایران

راه اندازی طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند در فضای سبز شرکت فولاد آلیاژی ایران

مقدمه خبر :

واحد محیط زیست شرکت خبر داد: شرکت فولادآلیاژی ایران با همکاری پارک علم و فناوری یزد توانست طرح آبیاری مکانیزه به صورت هوشمند و براساس اطلاعات رطوبت خاک را برای اولین بار در کشور طراحی و راه اندازی نماید.

 

 

به دلیل مشخص نبودن نیاز یا عدم نیاز آبی گیاه در آبیاری به روش قطره ای وحتی روش مکانیزه پیشنهاد طراحی این سیستم در دستور کار واحد محیط زیست قرار گرفت. در این روش با حدود شش ماه تلاش و رصد کردن تغییرات دما و رطوبت خاک توسط سیستم و با انجام آزمایشات مکرر محاسبه رطوبت خاک به صورت آزمایشگاهی، شرکت فولاد آلیاژی ایران توانست کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصد در مصرف آب در مقایسه با روش آبیاری قطره ای را تجربه نماید.
لازم به ذکر است که روش آبیاری قطره ای نسبت به غرقابی کاهش۴۰ درصدی مصرف آب فضای سبز را ایجاد نموده و با احتساب میزان صرفه جویی با استقرار سیستم های مکانیزه هوشمند، کاهش ۵۵ درصدی مصرف آب نسبت به روش های غرقابی و کاهش۲۰-۱۵ درصدی مصرف آب نسبت به روش قطره ای را در پی داشته است.