راه اندازی طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند توسط شرکتی فناور، مستقر در پارک علم و فناوری یزد

گزارشی از فعالیت های یک شرکت موفق در حوزه روباتیک / پیشرفت صنایع در گرو پیشرفت روبات ها
آذر ۸, ۱۳۹۶
بین المللی شدن موضوعی اصلی در شرکتها
آبان ۲۵, ۱۳۹۶

راه اندازی طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند توسط شرکتی فناور، مستقر در پارک علم و فناوری یزد

طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند در فضای سبز شرکت فولاد آلیاژی ایران، توسط شرکت فناوران صنعت رباتیک مستقر در پارک علم و فناوری یزد راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شرکت دانش بنیان فناوران صنعت رباتیک توانست طرح آبیاری مکانیزه به صورت هوشمند و براساس اطلاعات رطوبت خاک را برای اولین بار در کشور طراحی و راه اندازی نماید.
در این طراحی واحد محیط زیست این شرکت با توجه به مشخص نبودن نیاز یا عدم نیاز آبی گیاه در آبیاری به روش قطره ای وحتی روش مکانیزه، در طول شش ماه با تلاش و رصد کردن تغییرات دما و با انجام آزمایشات مکرر محاسبه رطوبت خاک، توانست به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی در مصرف آب نسبت به روش آبیاری قطره ای دست یابد.
گفتنی است که روش آبیاری قطره ای نسبت به غرقابی ۴۰ درصد کاهش مصرف آب و روش آبیاری مکانیزه هوشمند نسبت به آبیاری قطره ای۲۰-۱۵ درصد کاهش مصرف آب در دارد.

منبع خبر:راه اندازی طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند توسط شرکتی فناور، مستقر در پارک علم و فناوری یزد