باغ ویلا طزرجان

منزل مسکونی بلوار جمهوری
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
کوچه باغ گلشن
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

باغ ویلا طزرجان

دستگاه آبیاری هوشمند مدل C800
روش اجرا : دریپر، رایزر
نوع پوشش: درخت گردو، درخت انگور

سایر عکس های مربوط به باغ ویلا طزرجان

3
2
1