باغ ویلا ده بالا

مدل C200
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
باغ ویلا ده بالا
بهمن ۸, ۱۳۹۶

باغ ویلا ده بالا

دستگاه آبیاری هوشمند مدل C800
روش اجرا :زیرسطحی،رایزربابلو
تعداد ایستگاه:5 عدد
نوع پوشش: درخت بادام،درخت گردو،گل فصلی،درخت آلبالو

سایر عکس های مربوط به باغ ویلا ده بالا

3
2
4
1
5