آب منطقه ای یزد

آب منطقه ای
آبان ۹, ۱۳۹۶
باغ ویلا ده بالا
آبان ۹, ۱۳۹۶

آب منطقه ای یزد

دستگاه آبیاری هوشمند مدل C800
روش اجرا : آبیاری قطره ای
تعداد ایستگاه:11 عدد
نوع پوشش: درخت سرو،درخت نارنج،درخت زیتون،گل فصلی،گل رز

سایر عکس های مرتبط با آب منطقه ای یزد

5
4
3
1
2