اجرا و طراحی آبیاری رایزربابلر

اين لوله قطره چکان داربراي آبياري زيرسطحي آخرين نوآوري از خانواده گروه آبياري قطره اي شرکت Rain Bird مي باشد. تکنولوژي محافظ مسي (کوپر شيلد) که در اين محصول کار شده است، از نفوذ ريشه به داخل قطره چکان
ها خود داري نموده و براي استفاده در زير پوشش هاي چمن يا درختچه ها به مدت طولاني يک سيستم آبياري زيرسطحي را با حداقل نياز به نگهداري، فراهم مي کند. پوشش مسي رنگ استفاده شده بر روي لوله اطمينان مي دهد
که تراشه مسي در داخل قطره چکان ها استفاده شده است و در مقابل نفوذ ريشه محافظت مي شوند.
423737646_100945
423823127_100682
423828878_100822
425725902_28854
811715154_145939
812218283_137593
811728095_36343
814412951_30586