اجرا و طراحی آبیاری زیر سطحی

اين لوله قطره چکان داربراي آبياري زيرسطحي آخرين نوآوري از خانواده گروه آبياري قطره اي شرکت Rain Bird مي باشد. تکنولوژي محافظ مسي (کوپر شيلد) که در اين محصول کار شده است، از نفوذ ريشه به داخل قطره چکان
ها خود داري نموده و براي استفاده در زير پوشش هاي چمن يا درختچه ها به مدت طولاني يک سيستم آبياري زيرسطحي را با حداقل نياز به نگهداري، فراهم مي کند. پوشش مسي رنگ استفاده شده بر روي لوله اطمينان مي دهد
که تراشه مسي در داخل قطره چکان ها استفاده شده است و در مقابل نفوذ ريشه محافظت مي شوند.
Irrigation-2-1
Teaser-Dura-Flo
7441-d2593cd6dfdcbcf5d295d86e8d2c3772