معرفی سیستم آبیاری هوشمند گیاهان


سیستم هوشمند آبیاری گیاهان در آبیاری‌های تحت‌فشار، دستگاهی کاملاً هوشمند است
که با دریافت، نظرات انسانی از طرف کارشناسان خبره در امر کشاورزی و ترکیب نمودن آن با عواملی محیطی از قبیل دما و رطوبت خاک، دمای هوا، نوع فصل و نوع گیاه و ... که توسط انسان در آبیاری قابل‌شناسایی و اندازه‌گیری نمی‌باشد،
با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند جوانب اساسی در آبیاری مناسب و علمی گیاهان را بررسی کند
و وظیفه آبیاری فضاهای سبز را بر عهده بگیرد.

123

گالری تصاویر


مجوزهای رسمی

ایران کد
patent
جواز تاسیس
patent ژنو سویس
مجوز فناوری

مشتری های ما